Fiscale plannen 2019

Wat betekent de fiscale beleidsagenda voor jou als binnenvaartondernemer?

Op 17 oktober 2017 jl. heeft de nieuwe regering hun regeerakkoord 2017-2021 gepresenteerd. Onder andere het verlagen van de belasting op arbeid en het behouden van een goed vestigingsklimaat zijn punten die de komende tijd prioriteit krijgen. De fiscale beleidsagenda is onlangs door de ministerraad goedgekeurd. Weet je welke gevolgen deze plannen voor jou als binnenvaartondernemer hebben? We vertellen het je kort. 

Tarieven inkomstenbelasting (Box 1)
Heb je een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) en betaal je als binnenvaartondernemer op dit moment inkomstenbelasting in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting (52%)? Goed nieuws, want met ingang van 2019 hoef je aanzienlijk minder inkomstenbelasting te betalen. Er komt namelijk een tweeschijvenstelsel in box 1 met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. En daarnaast een verhoging van de algemene heffingskorting en een verhoging van de arbeidskorting.

Vermogensrendementsheffing (Box 3)
In de vermogensrendementsheffing (Box 3) wordt sneller aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoeden. Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van € 25.000,- naar € 30.000.-. De groep  belastingplichtigen die met deze heffing te maken krijgt, zal afnemen.

Vennootschapsbelasting
Is jouw binnenvaartonderneming een BV? Ook dan is er goed nieuws te melden. De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren namelijk stapsgewijs van 20% en 25% naar uiteindelijk 16% en 21% in 2021. Beide tarieven in de vennootschapsbelasting worden in 2019 met 1%-punt verlaagd en vervolgens in 2020 en 2021 steeds met 1,5%-punt. In 2021 bedragen de vennootschapsbelastingtarieven respectievelijk 16% en 21%.

Om een sterke aanzuigende werking naar de BV te voorkomen en om een globaal evenwicht te houden in belastingdruk, wordt het Box 2 tarief in stappen verhoogd van 25% naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021. Dit speelt bijvoorbeeld als je BV dividend uitkeert aan jou als aandeelhouder of als je de aandelen van je BV verkoopt.

Door nu duidelijk uit te schrijven dat het vennootschapsbelastingtarief per 1 januari 2019 in drie stapjes wordt verlaagd, kan het bedrijfsleven zich weer opmaken voor de ‘nationale sport’:
– kosten naar voren halen;
– voorzieningen vormen tegen de huidige hoge(re) vennootschapsbelastingtarieven;
– winsten voor zich uit schuiven naar 2021 wanneer de vennootschapsbelastingtarieven hun laagste niveau hebben bereikt.

Herinvestering 
De herinvesteringstermijn bedraagt 3 jaar. Bij de verkoop van een bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld een binnenvaartschip met een stille reserve in 2018, kan de boekwinst worden toegevoegd aan een herinvesteringsreserve die dan in 2021 kan vrijvallen tegen het dan geldende lage vennootschapsbelastingtarief. Je moet dan uiteraard wel een herinvesteringsvoornemen hebben om een nieuw binnenvaartschip te kopen. Ga er dus maar vanuit dat de belastingdienst de komende jaren extra scherp zal controleren op herinvesteringsvoornemens.

Meer weten over deze fiscale plannen?
Neem dan contact op met Ton van Gils via tel. +31 0475 460 060.