Energie-investeringsaftrek (EIA)

Energie-investeringsaftrek (EIA): kom je ervoor in aanmerking?

Als je in 2019 meer dan € 2.500,- investeert in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie, kun je onder bepaalde voorwaarden (eventueel naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) een energie-investeringsaftrek toepassen. De energie-investeringsaftrek is 45% van je energie-investeringen in 2019. Je mag dan naast de gebruikelijke afschrijving een extra bedrag ter grootte van 45% van het investeringsbedrag ten laste brengen van de winst. Daardoor hoef je minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek), maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

De hoofdlijnen van de regeling voor de energie-investeringsaftrek zijn:

 • Het bedrijfsmiddel waarvoor je aftrek vraagt, mag nog niet eerder zijn gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel moet voorkomen op de zogenaamde energielijst 2019.
 • Wanneer een investering niet onder één van de specifieke bedrijfsmiddelen is omschreven, kun je deze investering wellicht melden onder een van de generiek omschreven bedrijfsmiddelen. Deze zijn te vinden aan het begin van categorie A t/m E, onder de codes 310000, 410000, 320000, 420000, 340000, 440000, 450000 en 460000.
 • Je moet je voornemen om te investeren tijdig digitaal melden via het eLoket van RVO.nl.

Je vindt de energielijst 2019 op www.rvo.nl/eia.

Op deze lijst staan bijvoorbeeld voor de binnenvaart de bedrijfsmiddelen vermeld in onderdeel C (Transportmiddelen).
Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Code 340000: technische voorzieningen voor energiebesparing in of aan bestaande transportmiddelen.
 • Code 440000: technische voorzieningen voor energiebesparing in of aan nieuwe transportmiddelen.
 • Code 241101: warmtepomp voor schepen of bestaande treinen.
 • Code 240601: HR-elektromotor.
 • Code 240609: schroefasgedreven generator voor schepen.
 • Code 240612: energiezuinige scheepsmotor.
 • Code 240801: warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart.
 • Code 241211: hydrodynamische ankerkluizen en ankers.
 • Code 241212: verlenging van een bestaand vaartuig voor de binnenvaart.
 • Code 241215: energieopslag op transportmiddelen.
 • Code 251115: zonnepanelen of –folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen.

Let op: dit is geen limitatieve opsomming!

Wij adviseren je voor eventuele overige investeringen en verdere informatie en specificaties te kijken op www.rvo.nl/eia. Overleg ook met je leverancier of je eventueel in aanmerking komt voor energie-investeringsaftrek. Of neem contact met mij op via tel. (0)475 460060.