Milieu-investeringsaftrek

Milieu-investeringsaftrek: kom je in aanmerking voor MIA/Vamil? 

Als ondernemer kun je financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke apparatuur door gebruik te maken van  (1) de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) of (2) de Regeling milieu-investeringsaftrek (MIA). Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA/Vamil, staan vermeld op de milieulijst. De milieulijst 2019 en overige informatie kun je vinden op www.rvo.nl/miavamil.

Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Begint de code op de Milieulijst met een A,B,C of F dan is voor dat bedrijfsmiddel  willekeurige afschrijving mogelijk. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst. Dus hoeft u over het jaar dat u meer afschrijft minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Uiteraard valt er dan in latere jaren minder af te schrijven. Maar u boekt wel een liquiditeit- en een rentevoordeel doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven.

Regeling milieu-investeringsaftrek (MIA) 
Je komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek als u in 2019 meer dan € 2.500 in bedrijfsmiddelen hebt geïnvesteerd die voorkomen op de Milieulijst. Dit zijn bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een schoner milieu. U mag dan 13,5 %, 27% of 36% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst. Deze extra aftrekmogelijkheid komt bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving.

Op de Milieulijst staan bijvoorbeeld voor de binnenvaart de bedrijfsmiddelen vermeld in punt 3 (Mobiliteit) vervolgens 3.3 Scheepvaart. Hierna volgen een aantal voorbeelden:

 • Code F 3300: voorspeller van scheepsbewegingen.
 • Code A3310: lithiumhoudende accu voor vaartuigen.
 • Code A3311: opslag- en conversie eenheid voor gebonden waterstof.
 • Code B 3240: waterzuiveringsinstallatie voor vaartuigen.
 • Code B 3320: duurzame aandrijving voor een vaartuig.
 • Code F 3321: zeer duurzame motor voor een vaartuig.
 • Code A 3325: automatische smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor.
 • Code B 3330: duurzame romp van een binnenvaartschip.
 • Code F 3332: antifoulingsysteem voor scheepshuiden.
 • Code F 3360: NOx-reductiesysteem voor een schip.
 • Code A 3361: gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip.
 • Code F 3365: ontgassingsinstallatie voor transportcontainers.
 • Code F 3366: ontgassingsinstallatie voor scheepstanks.
 • Code G 3390: walstroomaansluiting aan boord van een schip.

Let op: dit is geen limitatieve opsomming!

Voor eventuele overige investeringen, verdere informatie en specificaties adviseren wij je om op www.rvo.nl/miavamil te kijken. Overleg ook met je leverancier of je eventueel in aanmerking komt voor milieu-investeringsaftrek en/of willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Voor de MIA/Vamil geldt net als bij de Energie-investeringsaftrek (EIA) dat het bedrijfsmiddel waarvoor je aftrek vraagt, nog niet eerder mag zijn gebruikt. Het bedrijfsmiddel moet op de Milieulijst 2019 staan. En je moet je voornemen om te investeren tijdig digitaal melden. Bij vragen kun je contact met mij opnemen via tel. (0)475 460060.