Prinsjesdag 2019: de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2020

Prinsjesdag 2019 – Belastingplan 2020

Vorige week, op de derde dinsdag van september, is het Belastingplan 2020 gepresenteerd. De belangrijkste maatregelen uit dit plan gaan op 1 januari 2020 in. Wij hebben ze hieronder voor je opgesomd.

Inkomstenbelasting

 • In plaatst van 1 januari 2021 wordt er op 1 januari 2020 een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Tot een belastbaar inkomen van € 68.507,- bedraagt het basistarief 37,35% en vanaf € 68.507,- bedraagt het toptarief € 49,5%. Voor AOW’ers geldt nog een drieschijventarief met een tarief van 19,45% in de eerste en tweede schijf. In de derde schijf bedraagt het tarief 37,35 %.
 • Vanaf 2017 is de hypotheekrente niet volledig aftrekbaar. Het afbouwtraject blijft in stand met als gevolg dat in 2020 een maximaal aftrektarief geldt van 46%.
 • De algemene heffingskorting en arbeidskorting worden in de komende jaren verhoogd. De algemene heffingskorting wordt in 2020 verhoogd met € 78,- en in 2021 met € 2. De arbeidskorting wordt verhoogd met in totaal € 285,- extra, verdeeld over 2020, 2021 en 2022.
 • De zelfstandigenaftrek wordt in 2020 verlaagd van € 7.280,- naar € 7.030,-. Vanaf 2020 wordt de aftrek ieder jaar verlaagd met een bedrag van € 250,- totdat per 1 januari 2028 een bedrag is bereikt van € 5.000,-. De startersaftrek blijft op € 2.123,- staan en de MKB vrijstelling blijft 14%.
 • Het belastingtarief van belastbaar inkomen uit box 2, zoals een dividenduitkering, bedraagt 26,25 % in 2020. In 2021 wordt dit tarief verhoogd tot een percentage van 26,9%.

Vennootschapsbelasting

 • Tot een belastbare winst van € 200.000,- bedraagt het tarief 16,5% in 2020 en 15% in 2021. In 2020 zou het hoge tarief ook worden verlaagd maar dat gaat niet door. Dat betekent dat in 2020 het tarief 25% blijft over een belastbare winst van meer dan € 200.000,-. In 2021 wordt dat tarief verlaagd naar 21,7%.
 • De betalingskorting van 4% zal in 2021 verdwijnen. Dit is wanneer de vennootschapsbelasting in het begin van belastingjaar in één keer wordt betaald.
 • Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend vóór 1 juni (als het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar) en de aanslag wordt vastgesteld overeenkomstig met de ingediende aangifte.

Overige

 • Ouders mogen aan kinderen in 2020 tot een bedrag van € 5.515,- belastingvrij schenken. Indien de kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, kan er eenmalig belastingvrij worden geschonken tot een bedrag van € 26.457,-.
 • De belastingvoordelen voor elektrische auto’s blijven bestaan. De bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak stijgt in 2020 naar 8% tot de cataloguswaarde van € 45.000,-.
 • De maximumbedragen van de vrijwilligersregeling van € 170,- per maand en € 1.700,- per kalenderjaar worden voortaan jaarlijks aan het begin van kalenderjaar geïndexeerd. Het wordt elke keer afgerond: per maand op € 10,- en per jaar op € 100,-.
 • In de werkkostenregeling wordt de vrije ruimte vergroot door de invoering van een tweeschijvenstelsel. Voor de eerste € 400.000,- bedraagt het 1,7% van de fiscale loonsom plus 1,2% over de resterende loonsom. Dit kan een extra vrije ruimte geven van maximaal € 2.000,-.
 • De fiscale aftrek van scholingsuitgaven blijft nog in stand in 2020. Vanaf 2021 is het mogelijk dat er een vervanger komt voor de fiscale aftrek van scholingsuitgaven.
 • Overdrachtsbelasting voor vastgoed dat geen woning is, gaat vanaf 2021 omhoog naar 7%.

Heb je vragen of wil je naar aanleiding van dit blog meer weten? Neem dan contact met ons op: 0475 – 460060.