Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. Deze subsidie kan steeds voor een periode van 3 maanden worden aangevraagd.

De TVL is beschikbaar voor bijna alle ondernemers die hun bedrijf voor 15 maart 2020 inschreven bij de Kamer van Koophandel. Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. De nieuwe regeling wordt nog uitgewerkt.

Het kabinet heeft besloten om de TVL voor het 1e kwartaal 2021 flink uit te breiden. Wanneer u TVL Q1 2021 aanvraagt, berekend RVO uw subsidie op basis van het subsidiepercentage van 85% ongeacht de hoogte van de omzetdaling.

Algemene voorwaarden TVL Q1 2021
Om in aanmerking te komen zijn er een aantal algemene voorwaarden waar uw onderneming aan moet voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

Omzetverlies en vaste lasten
– Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 1e kwartaal 2021 vergeleken met het 1e kwartaal 2019. Onder omzet wordt verstaan alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten.
– Uw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten welke bij uw hoofdactiviteit hoort. Voor de berekening van de vaste lasten gebruiken ze het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche.

Financiële gezondheid
– Uw bedrijf had op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
– Uw bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.

Vestiging
– Uw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd bij de KVK.
– Minstens 1 vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen en ambulante ondernemingen (waaronder binnenvaart en kermisexploitanten) met bepaalde SBI-codes. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.

Extra steun voor specifieke sectoren
Detailhandel
Verplicht gesloten non-food detailhandelaars ontvangen een opslag over hun omzetverlies. Deze subsidie noemt men Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De opslag bedraagt 21% in TVL Q1 2020. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie en wordt automatisch toegevoegd bij de aanvraag wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Evenementensector
Ondernemers die niet in aanmerking komen voor de TVL Q1 2021 kunnen mogelijk extra steun krijgen van de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE).

Reissector
Bedrijven binnen de reissector ontvangen een extra opslag voor kosten die ze bij annulering niet terugkrijgen. Deze opslag van 3,4% komt bovenop de TVL-subsidie.

Land- en tuinbouwbedrijven
Ondernemers in deze sector ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie.

Controle en handhaving
RVO controleert de aanvragen en maakt daarbij gebruik van de Belastingdienstgegevens, ook als deze via een intermediair lopen. Constateren zij bij de controle dat u geen recht hebt op de tegemoetkoming dan kan uw aanvraag worden afgewezen. Als de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan corrigeren zij dit bij de vaststelling. Bij de vaststelling kunnen zij het uitbetaalde bedrag lager of op nul vaststellen. En het teveel uitbetaalde bedrag kunnen zij dan terugvorderen.

eHerkenning
Voor de aanvraag van TVL heeft u eHerkenning niveau 3 (of hoger) of DigiD nodig. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij de KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Wanneer u wilt dat wij voor uw TVL-subsidie aanvragen, dan verzoeken wij u eHerkenning (niveau 3) aan te vragen. Dit kunt u bij diverse instanties aanvragen waaronder Reconi.

Wanneer u denk dat u in aanmerking komt voor de TVL-subsidie, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen dan samen met u bekijken of u aan alle voorwaarden voldoet. Wanneer wij uw aangifte omzetbelasting over het 1e kwartaal 2021 verzorgen zullen wij zelf ook controleren of u in aanmerking kunt komen voor de TVL-subsidie over het 1e kwartaal 2021. Het is daarom erg belangrijk dat u tijdig uw administratie inlevert zodat wij deze zo spoedig mogelijk kunnen verwerken. De aanvraag van de TVL-subsidie over het 1e kwartaal dient uiterlijk 18 mei 2021 aangevraagd te worden. Tevens dient u ook in het bezit te zijn van eHerkenning waarvan de aanvraagperiode ook een aantal werkdagen kan zijn.