Bijzonder uitstel van belasting & betalingsregeling na uitstel

Bijzonder uitstel van belasting

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Tot en met 30 juni 2021 kan er bijzonder uitstel aangevraagd of verlengd worden voor alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) en overige belastingen.

Wanneer u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling krijgt, geldt dat voor 3 maanden. Mocht het voor u, na deze 3 maanden, nog steeds lastig zijn om op tijd te betalen, dan kan uw bijzonder uitstel verlengd worden. Dit wordt dan meegenomen in de betalingsregeling van 36 maanden.

Welke soepelere voorwaarden gelden bij bijzonder uitstel?
– De Belastingdienst rekent tijdens uitstel van betaling geen boete voor het niet (op tijd) betalen van uw aangiftebelasting, dit heet de betaalverzuimboete. Deze vervalt zodra uw uitstel van betaling afloopt, uiterlijk per juli 2021.
– 
Om ervoor te zorgen dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling kunnen aanvragen, verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 december 2021. Dit zorgt ervoor dat ondernemers de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten hebben op de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden. Het normale rentetarief voor de invorderingsrente is 4%.
– 
Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%, omdat de belastingrente een prikkel geeft om op tijd en juist aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2021 ook op 4% worden gesteld, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van 8%. Hierdoor worden ondernemers die te maken krijgen met belastingrente niet direct met hoge lasten geconfronteerd.

Hoe vraag ik (verlenging van) bijzonder uitstel van belasting aan?
Wij kunnen dit voor u regelen door een schriftelijk verzoek te sturen naar de Belastingdienst. Mocht u gebruik willen maken van bijzonder uitstel, neem dan even contact met ons op (tel. 0475-460060).
Voor het verlengen van het uitstel gelden een aantal extra voorwaarden welke te maken hebben met de hoogte van uw belastingschuld. Hier kan dan bijvoorbeeld een verklaring van een zogenaamde derde deskundige en liquiditeitsprognose voor nodig zijn.

Betalingsregeling na uitstel

 

Wanneer moet ik weer belasting betalen?
Per 1 juli 2021 eindigt bijzonder uitstel van betaling. Alle ondernemers betalen dus vanaf 1 juli 2021 weer belasting zoals voor de coronamaatregelen. De opgebouwde coronaschuld van voor
1 juli 2021, hoeft u pas vanaf 1 oktober 2021 terug te betalen met een betalingsregeling van 36 maanden.

Hoe ziet de terugbetalingsregeling van de belastingschuld eruit?
Als er verlenging bijzonder uitstel van betaling van belasting is toegekend door de Belastingdienst, dan biedt de Belastingdienst een ruime regeling voor terugbetalen. Deze start vanaf 1 oktober 2021. U kunt vervolgens in maximaal 36 maandelijkse termijnen uw belastingschuld aflossen. Zo heeft u tot uiterlijk 1 oktober 2024 de tijd. En als u sneller wilt aflossen, kunt u ook extra betalingen doen.

*Heeft u bijzonder uitstel dan worden de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2021 ook meegenomen, waardoor de machtiging voor automatische incasso 
niet goedgekeurd wordt en de termijnen 
niet automatisch afgeschreven worden. Dit zal u dan zelf klaar moeten zetten bij uw bank.