Prinsjesdag 2021 / belastingjaar 2022

Wat verandert er in belastingjaar 2022?

Onlangs heeft het kabinet tijdens de Prinsjesdag het Belastingplan 2022 gepresenteerd. In dit artikel lees je de belangrijkste maatregelen die op 1 januari 2022 ingegaan voor ondernemers met betrekking tot inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

De meeste heffingskortingen zullen in 2022 stijgen. Alleen de inkomensafhankelijke combinatiekorting zal dalen, dit ter compensatie voor het ouderschapsverlof. Daarnaast zullen de tarieven zowel in de inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting niet of minimaal wijzigen.

In vennootschapsbelasting is in 2021 over de eerste € 245.000 winst belast met een tarief van 15 %. In 2022 zal over de eerste € 395.000 winst worden belast met een tarief van 15 %. TIP: indien de verwachting dat de winst in 2021 meer wordt dan € 245.000, dan is het voordeliger om de winst boven de € 245.000 door te schuiven naar 2022 of de kosten in 2021 te betalen in plaats in 2022.

De zelfstandigenaftrek gaat in 2022 verder omlaag naar € 6.310. Deze aftrek zal blijven dalen tot € 3.240 in 2036. De MKB vrijstelling blijft 14 %.

Voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan er een extra investeringsaftrek worden geclaimd, namelijk de Milieu-investeringsaftrek. Voor deze aftrek worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. TIP: indien de wens is om binnenkort te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, neem contact met ons op zodat wij kunnen uitrekenen of het interessanter is om de investering in 2021 te doen of juist in 2022.

Vanaf 2022 zijn de verliezen niet meer zes jaar voorwaarts te verrekenen met de winsten maar worden ze onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Wat ongewijzigd is, is dat een verlies één jaar achterwaarts kan worden verrekend met de winst. Wel is er een drempel dat als de winst meer dan 1 miljoen betreft. Dan is het gedeelte boven de 1 miljoen slechts voor de helft te verrekenen.

Vanaf 1 januari 2022 kan de vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog worden verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting.  Is er in een jaar geen vennootschapsbelasting verschuldigd, dan vindt er in dat jaar geen teruggaaf van voorheffingen door de Belastingdienst meer plaats. Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting.

Indien er schulden zijn van meer dan € 500.000 aan de eigen BV, dan zou in 2022 boven de € 500.000 belast worden met 26,9 % als inkomen in box 2. Dit is door de corona met 1 jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. TIP: onderneem actie als de schulden meer dan € 500.000 bedragen om de extra heffing te voorkomen.

Per 1 januari 2023 moet iedere kantoor met meer dan 100 m2 minimaal verplicht energielabel C hebben. Voldoet het kantoor niet aan de eisen en geen label, dan mag het gebouw niet als kantoor worden gebruikt. TIP: zorg voor nodige bouwaanpassingen en aanvragen van de nieuwe label.

Werkgevers en werknemers in de loonbelasting

De werkkostenregeling is een regeling in de loonbelasting voor de vergoedingen en verstrekkingen die door de werkgever aan de werknemer worden gegeven in kader van dienstbetrekking. In 2021 is deze tijdelijk verhoogd naar 3 %  voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en 1,18% van het restant van de loonsom boven de € 400.000. Voor het jaar 2022 geldt het normale tarief van 1,7% over de eerste € 400.000. TIP: maak gebruik van de ruimte in 2021 want in 2022 is het weer normaal!

De bijtelling voor de elektrische en waterstof auto’s wordt in 2022 iets hoger en de maximumwaarde van de auto wordt lager waar de lage bijtelling van toepassing is. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 de bijtelling van 16 % geldt op auto tot een waarde van € 35.000 en als de waarde hoger wordt dan € 35.000, dan is de normale bijtelling van 22 % van toepassing.  TIP: als de wens is om elektrische auto aan te schaffen, laat het door ons uitrekenen of het voordeliger om in 2021 of juist 2022 om een elektrische auto aan te schaffen.

Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om deels thuis te blijven werken, ook na de coronacrisis. Daarom komt er per 1 januari 2022 de mogelijkheid om een onbelaste vergoeding te geven van maximaal € 2 per dag. Echter de werkgever kan niet de reiskostenvergoeding van € 0,19 en thuiswerkvergoeding onbelast uitkeren voor dezelfde werkdag. TIP: afspraken maken met de werknemers

Particulieren

Per 1 januari 2022 vervalt de aftrek scholingsuitgaven. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering ArbeidsPositie en vanaf 1 maart 2022 is aan te vragen bij UWV. Het betreft een budget van € 1.000 (inclusief BTW) en kan 1 keer per jaar worden aangevraagd. Zijn de kosten hoger dan € 1.000, dan komt het voor eigen rekening. De DUO houdt bij welke opleidingen mensen STAP budget kunnen aanvragen. TIP: indien er voornemens zijn om een dure studie te volgen, probeer het in 2021 nog te doen om zo de kosten nog in aftrek te brengen. In 2022 is dat niet meer mogelijk.

De financieel en fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen (oftewel de BOR) voor schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting blijf. Er gingen geruchten rond dat deze versoberd zou worden maar dat is in 2022 niet het geval. TIP: indien er een bedrijf wilt overdragen, dan kan dus nog steeds worden gedaan zonder dat er geen of minder belasting worden betaalt.

Schenkingsvrijstelling voor kinderen bij aankoop van een eigen woning. In 2021 is er een vrijstelling van schenkbelasting van € 105.302 met betrekking tot de eigen woning kinderen als er voldaan wordt aan de voorwaarden. TIP: wacht er niet te lang mee om de vrijstelling te benutten want het kan zijn dat het nieuwe kabinet deze vrijstelling afschaft. Vraag ons voor advies en voorwaarden voor deze vrijstelling.