Energie Investeringsaftrek en Milieuvriendelijke Investeringsaftrek

Energiezuinige en/of milieuvriendelijke investeringen in de scheepvaart 

Indien u als ondernemer investeringen wilt gaan doen in de scheepvaart, dan komen uw energiezuinige en/of milieuvriendelijke investeringen mogelijk in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) en/of Milieuvriendelijke Investeringsaftrek (MIA). Dit is een extra voordeel voor u, want naast lagere energiekosten en/of een aanzienlijke milieuwinst, betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De EIA en de MIA gelden zowel voor ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap als Besloten Vennootschap. Door gebruik te maken van de EIA kunt u 45 % (dat geldt voor zowel het jaar 2021 en 2022) van de investering extra in aftrek brengen van uw fiscale winst. Met de MIA kunt u 13,5 %, 27 % of 36 % (dat geldt in het jaar 2021; in 2022 wordt het verhoogd naar respectievelijk 27%, 36% en 45%) van de investering extra in aftrek brengen van uw fiscale winst.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal investeringen in de scheepvaart dat op de Energielijst en/of Milieulijst staat. Als de investeringen op de genoemde lijsten staan, dan komen ze in aanmerking voor de EIA en/of de MIA. 

Energie Investeringsaftrek

 • Technische voorzieningen voor energiebesparing (bijvoorbeeld ombouw van roeren).
 • Warmtepomp voor schepen.
 • HR-elektromotor.
 • Schroefas gedreven generator voor schepen.
 • Energiezuinige scheepsmotor.
 • Warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart.
 • Hydrodynamische ankerkluizen en ankers.
 • Verlengen bestaand vaartuig voor de binnenvaart.
 • Zonnepanelen of -folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen.

Milieu Investeringsaftrek

 • Voorspeller van scheepsbewegingen.
 • Loodvrij accupakket voor vaartuigen.
 • Waterstof brandstofvoorzieningen voor schepen.
 • Duurzame aandrijving voor een vaartuig.
 • Zeer duurzame motor voor een vaartuig.
 • Elektrische scheepsaandrijving.
 • Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor.
 • Duurzame romp van een binnenvaartschip.
 • Antifoulingsysteem voor een scheepshuid
 • Waterzuiveringsinstallatie voor een vaartuig.
 • Oxidatiereactor voor waterreiniging aan boord van een vaartuig.
 • NOx-reductiesysteem voor een schip.
 • Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip.
 • Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers of scheepstanks
 • Walstroomaansluiting aan boord van een schip.
 • Walstroominstallatie op de kade.

Daarnaast bestaat ook de Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Hiermee kunt u direct 75 procent (zowel in 2021 als in 2022) van de investering afschrijven van de fiscale winst. Dit levert u op korte termijn een direct liquiditeitsvoordeel op.

Aanvragen
Om gebruik te maken van de EIA, de MIA en de VAMIL moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een aanvraag indienen bij RVO. Doet u dat niet, dan heeft u geen recht meer op deze subsidiemogelijkheden.

Indien u op korte termijn investeringen wilt doen die energiezuinig of milieuvriendelijk zijn, dan kunnen wij voor u beoordelen of deze in aanmerking komen voor de EIA en/of MIA. Wij kunnen ook voor u beoordelen of investeringen in andere sectoren dan de scheepvaart in aanmerkingen kunnen komen voor deze regelingen.