Vergoeding voor opladen van elektrische auto op thuisadres

Vergoeding voor het opladen van elektrische auto op thuisadres

Het opladen van een elektrische auto op uw thuisadres leidt tot kosten. Denk aan stroom maar ook aan het plaatsen van een laadpaal. Deze kosten kunnen worden vergoed vanuit de onderneming. Hoe de vergoeding voor het opladen op uw thuisadres tot stand komt, is afhankelijk van of u een leaseauto, een zakelijke auto of een privé-auto heeft. Hieronder kunt u lezen hoe de vergoeding tot stand komt.  

Leaseauto
Bij een leaseauto zitten naast de aanschafkosten van de elektrische auto ook de kosten van het plaatsen van een laadpaal in het leasebedrag. Het leasebedrag wordt door de werkgever in termijnen afbetaald. De leaseauto en de laadpaal blijven tot de einddatum van de leaseperiode in eigendom van de leasemaatschappij. Daarna is de laadpaal eigendom van de werknemer of de werkgever. De laadpaal berekent door middel van een gecertificeerde kilowattmeter het stroomverbruik. De gegevens kunnen maandelijks naar de werkgever/leasemaatschappij worden toegestuurd en dan zal er maandelijks een onbelaste vergoeding van het stroomverbruik overgemaakt worden naar de bankrekening van de werknemer. Dit is een eenvoudige manier van verwerken van de vergoeding in de administratie en het uitbetalen van de vergoeding. Er dient wel schriftelijk te worden overeengekomen tussen de werkgever en werknemer dat de verbruikte stroom tegen kostprijs vergoed wordt door de werkgever.

Gekochte auto (dus geen lease)
Ook in dit geval dienen werkgever en werknemer overeen te komen dat de werknemer de feitelijk verbruikte elektriciteit tegen kostprijs voor de zakelijke auto mag declareren bij de werkgever. De werknemer mag ook de kosten declareren van een kilowattmeter om het feitelijke verbruik vast te kunnen stellen. Er dient een gecertificeerde kilowattmeter tussen de stroomaansluiting en de laadpaal te zitten, zodat het verbruik exact naar de auto is te herleiden. Hierdoor vallen de huishoudelijke stroomkosten erbuiten.

Is er geen aparte meter aanwezig voor het opladen van een elektrische zakelijke auto, dan is het advies om deze alsnog te plaatsen. Het maakt het allemaal eenvoudiger om de gegevens te verstrekken en te onderbouwen. Het plaatsen van de laadpaal, evenals het leggen van de kabel en het toevoegen van een extra groep in de woning zijn onbelast: het zijn zakelijke kosten voor de werkgever.

Als er geen kilowattmeter is geplaatst, dan dient de werknemer het verbruik voor opladen voldoende te specificeren en te declareren bij de werkgever. Vervolgens kan de werkgever de vergoeding overmaken naar de bankrekening van de werknemer.

Daarnaast kan de door de werknemer betaalde BTW op de elektriciteitskosten bij de werkgever niet in aftrek worden gebracht als voorbelasting, aangezien de nota niet op naam van de werkgever is gesteld.

Geen auto van de zaak dus een privé elektrische auto
Wanneer in privésfeer een elektrische auto is gekocht, is de maximale vergoeding € 0,19 per zakelijke kilometer. Het opladen van uw elektrische auto en het plaatsen van een laadpaal mag door de werkgever niet belastingvrij vergoed worden. Dit omdat deze kosten worden geacht te zijn begrepen in de onbelaste vergoeding van € 0,19. Wordt meer dan € 0,19 vergoed, dan dient er belasting te worden betaald over het bedrag boven de € 0,19. Dit kan worden voorkomen als er voldoende ruimte is in de werkkostenregeling.